Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

Home General BASES DEL XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CARNAVAL DE ROSES
0

BASES DEL XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CARNAVAL DE ROSES

1. Objecte del concurs

 • Elecció d’una fotografia representativa del Carnaval de Roses 2020.

2. Procediment de concessió

 • El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

3. Format dels treballs

 • Les fotografies han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades en altres concursos. La tècnica és lliure. Les imatges retocades digitalment seran excloses.
 • Les fotografies s’han de presentar en format digital jpg, amb una resolució mínima aproximada de 3200 x 2400 píxels i un pes màxim de 7 MG. El nom de l’arxiu ha de correspondre al títol de la fotografia.

4. Documentació a presentar

 • Per participar al concurs cal presentar una instància genèrica amb les dades de la persona participant i el títol de les fotografies presentades, adjuntant la següent documentació:

 Arxiu de les fotografies en format jpg. El nom de l’arxiu ha de correspondre al títol de la fotografia presentada.
 Declaració responsable.

5. Termini

 • Les fotografies es podran presentar fins al dia 8 de març de 2020, prèvia publicació del corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

6. Destinataris

 • Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia. Quedaran exclosos del concurs aquells participants que tinguin consideració de professionals de la fotografia.
 • Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies.
 • La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
 • Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

7. Quantia dels premis

 • S’estableixen tres premis, amb els imports següents:
   Primer premi: 300 euros
   Segon premi: 250 euros
   Tercer premi: 200 euros
 • Els imports esmentats es refereixen a quanties finals netes, que s’han obtingut una vegada aplicat el descompte relatiu a la corresponent retenció en concepte d’IRPF.
 • El mateix participant no podrà obtenir a més d’un premi. Els premis poden quedar deserts.
 • Les fotografies guanyadores es publicaran a la revista de Carnaval de 2021 i totes les obres quedaran exposades a la web www.rosescultura.cat

8. Drets

 • Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Roses.
 • El participant manifesta i garanteix que és l’únic autor de la/les fotografies i titular de tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs. Així mateix, serà responsabilitat del participant obtenir l’autorització de les persones que poguessin aparèixer en cada fotografia per a l’efectiva activitat que es convoca, a menys que dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per drets d’imatges.

9. Criteris de valoració

 • Es tindran en compte els següents aspectes:
   La qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color): 6 punts
   L’originalitat: 2 punts
   L’adequació a la temàtica (representativitat de la festa del Carnaval): 2 punts

10. Pagament dels premis

 • Els premis seran abonats per transferència bancària al compte que el guanyador indiqui a la fitxa de creditor que haurà d’omplir.
 • Per donar compliment a la normativa legal els perceptors d’aquest premis seran declarats dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

11. Jurat

 • El jurat el formaran el regidor i el tècnic de l’Àrea de Cultura i Festes, un membre del departament de Comunicació i Premsa, l’assessor cultural de l’Ajuntament i un professional de la fotografia.
 • Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació de l’Àrea de Cultura i Festes.
 • El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 19 de març de 2020 a través de la web www.rosescultura.cat. D’aquest acte se n’estendrà acta.
 • Bases completes a www.rosescultura.cat
SEGUEIX-NOS! (Guia de Roses) SEGUEIX-NOS! (Carnaval de Roses)
FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

(408)

guiaderoses
POTSER T'INTERESSA

Festes Majors 2024

0

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies