Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

Home ROSES POLITICA Roses no pujarà cap impost ni taxa municipal el 2017
Roses no pujarà cap impost ni taxa municipal el 2017
0

Roses no pujarà cap impost ni taxa municipal el 2017

El ple municipal celebrat la nit de dilluns 10 d’octubre va aprovar les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017, les quals venen marcades, un any més, per la congelació de tots els tributs, que es mantenen igual que durant 2016.

roses-no-pujara-cap-impostL’objectiu de l’equip de govern és mantenir l’equilibri pressupostari municipal, amb un nivell d’ingressos similar al de l’exercici 2016 que permeti l’autofinançament de les inversions previstes per al proper any i el manteniment i millora de les ajudes socials.

Els impostos d’IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tornen a congelar-se a Roses, per sisè any consecutiu, i no pujaran les seves quotes durant 2017. El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, o a la incorporació d’energies renovables en el cas de l’Impost de Construccions.

Les escasses modificacions que s’incorporaran a l’exercici 2017 afectaran bàsicament a la gestió interna municipal, corregint aspectes detectats que permetin una millor eficàcia, com són alguns ajustos en les dates del calendari fiscal, en el fraccionament d’impostos, en l’aplicació de bonificacions, o l’ajustament en la categoria fiscal d’una part de la Riera Ginjolers per adaptar-la a la nova realitat comercial després de la urbanització de la mateixa. També s’aplicaran increments en les sancions imposades en els casos d’incompliment de la normativa en la sol·licitud de llicències, etc.

En el cas de l’Impost de Circulació, se suprimeix la bonificació del 100% de la quota per als titulars de vehicles de més de 25 anys, ja que la voluntat política és la d’incentivar la renovació d’aquests vehicles, per ser els més contaminants. Aquesta mesura no afecta els vehicles que tenen la consideració de “vehicles antics”.

Taxes i preus públics també es mantenen

L’esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflexa també en l’apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes es mantenen en el mateix nivell de 2016. Durant 2017, per tant, els ciutadans i ciutadanes de Roses no hauran de pagar més per la majoria de serveis que ofereix el municipi (biblioteca, arxiu, cementiri, transport urbà, llar d’infants, transport escolar,…)

Els únics canvis que es proposen en l’apartat de preus públics corresponen a l’increment d’algunes tarifes de la Piscina Municipal per aconseguir un increment de les quotes mitjanes, amb la finalitat d’assolir progressivament l’autofinançament de les despeses d’aquest equipament esportiu. Un altre canvi és l’establiment de quotes pel suport municipal que el consistori presta en la realització d’activitats, espectacles, etc, organitzats per empreses alienes, per tal de paliar el cost de personal municipal i de cessió i desgast de diferents materials que la seva realització comporta.

En l’apartat de taxes municipals, s’incorporen algunes modificacions relatives a la reordenació de preus i conceptes en els expedients de llicències d’obres majors i menors, transmissió de llicència d’activitats… que seran proporcionals a la complexitat de tramitació necessària en cada cas.

Un altre canvi que adoptaran les ordenances fiscals de 2017, serà el prorrateig de la taxa per la recollida de residus comercials, que passa de ser semestral a trimestral, per tal d’evitar duplicitats en el pagament d’aquest concepte. Aquesta modificació és fruit de les reunions mantingudes al llarg de l’any amb diferents col·lectius professionals de Roses, en aquest cas amb gestors, per tal de conèixer les seves impressions i possibles millores a adoptar pel municipi en matèria fiscal.

Per últim, s’actualitzen les tarifes per a la realització d’activitats culturals i espectacles a la Ciutadella i al Castell de la Trinitat, que passen a equiparar-se amb les del Teatre Municipal, i es diferencien les tarifes de les aules per a la cessió d’espais de Ca l’Anita de l’Estanc, en funció de la superfície de cadascuna d’elles.

(36)

guiaderoses
POTSER T'INTERESSA

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies