Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

Home ROSES ECONOMIA Roses compleix una dècada sense pujar impostos ni taxes
Roses compleix una dècada sense pujar impostos ni taxes
0

Roses compleix una dècada sense pujar impostos ni taxes

El ple municipal de Roses celebrat ahir al migdia na aprovar les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020, amb els vots favorables de JuntsxRoses, ERC, Gent del Poble i Lliures. Un any més, les ordenances venen marcades per la congelació de la totalitat de tributs, que es mantenen igual que en els darrers 10 anys.

La totalitat d’impostos municipals (IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO), tornen a congelar-se a Roses i no pujaran les seves quotes durant 2020. Taxes i preus públics també es mantenen per no augmentar la càrrega contributiva al municipi, modificant alguns conceptes per ajustar-se a la realitat dels serveis municipals o per incorporar-ne d’altres demandats per la ciutadania. 

D’aquesta manera, tant els impostos com els serveis municipals que ofereix l’Ajuntament de Roses, com ara clavegueram, subministrament d’aigua, casals infantils, activitats esportives, recollida de residus, cementiri, transport urbà, llars d’infants o transport escolar, entre d’altres, es mantindran amb el mateix preu durant 2020 . 

El menjador escolar esporàdic baixa de preu i s’incorpora l’acollida als casals d’estiu

Una modificació que s’incorpora en l’apartat de taxes és la corresponent a la quota de menjador de les llars d’infants municipals, que passa a rebaixar el preu del servei eventual de 6 a 5,5 € per dia (tant durant el curs escolar com durant el curs d’estiu), igualant-lo així a la quota que paguen els usuaris permanents. També es modifica el sistema de pagament d’aquest servei, que passarà a fer-se mitjançant la compra de tiquets. 

Una novetat que les Ordenances Fiscals incorporaran per a l’any 2020 és el preu públic corresponent al nou servei d’acollida dels casals d’estiu, que es realitzarà de 8 a 9 h del matí, de dilluns a divendres, amb un preu de 24€ mensuals i 15 € quinzenals. Aquesta acollida en la franja horària de primera hora del matí, s’oferirà a partir del proper estiu, atenent així la demanda de nombroses famílies del municipi. 

Garantir l’equilibri econòmic de la Piscina Municipal

El preu de la Piscina Municipal tindrà un lleuger increment general destinat a assumir l’augment de salaris previst per als treballadors públics al 2020, mentre que les quotes que es troben per sota del preu de mercat es pujaran. 

Fires d’interès per a la promoció econòmica de Roses

En matèria de promoció econòmica, s’estableix que la fixació de tarifes per a la participació en fires o esdeveniments similars organitzats per l’Ajuntament, correspondrà a la Junta de Govern Local. D’aquesta manera, es possibilita l’aplicació de preus reduïts en casos en què la realització de la fira o activitat respongui a un interès general per a la promoció de la vila.

Obres majors i menors s’ajusten a les necessitats reals

En l’articulat corresponent a l’apartat d’intervenció en edificacions i gestió urbanística, s’eliminen el termes “obra major” i “obre menor”, que passen a denominar-se com a obres subjectes o no a projecte. 

Amb el nou redactat, aquestes tarifes s’ajusten també a les característiques, necessitats reals i complexitat dels procediments detectats en la gestió d’aquestes taxes. D’una banda, s’afegeix a les obres subjectes a projecte una quota mínima de 78,69 € per a totes aquelles obres que no sobrepassin els 20.000 € de pressupost. D’aquesta manera, s’evita que obres de petit format hagin d’abonar la taxa mínima de 152 € estipulada fins ara per a tots els projectes amb pressupost fins a 50.000 €

Una altra punt d’ajustament es produeix en les taxes per a la tramitació d’expedients relatius a planejament urbanístic o de gestió urbanística promoguts per particulars, els quals passen a quantificar-se en funció de la complexitat i de la necessitat de coneixements tècnics qualificats per a la seva tramitació, oscil·lant entre els 108 € en casos de projectes de reparcel·lació, fins als 1.074 € en casos de plans parcials, plans especials i plans de millora urbana

La bonificació de l’ocupació de via pública s’unifica en un 50%

La darrera novetat és la modificació de les bonificacions corresponents a l’ocupació de la via pública, que passen a unificar-se al 50% de les quotes. D’una banda, se suprimeix la bonificació del 60% (establiments oberts tot l’any i que acomplissin els criteris d’autorització d’ocupació de la via pública), mentre que el 20% de bonificació contemplat per als establiments oberts un mínim de 3 mesos durant els mesos d’octubre a febrer (ambdós inclosos), passant ambdues a ser del 50%.

D’aquesta manera el govern municipal vol potenciar l’obertura d’establiments comercials en èpoques de baixa afluència de visitants. 


(44)

guiaderoses

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies