Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

Home General XVIII CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL
0

XVIII CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL

Objecte del concurs

Elecció d’una fotografia representativa del Carnaval de Roses 2018.

Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

Format

Les fotografies han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades en altres concursos. La tècnica és lliure. Les imatges retocades digitalment seran excloses.

Les fotografies s’han de presentar en format digital jpg, amb una resolució mínima aproximada de 3200 x 2400 píxels i un pes màxim de 7 MB.

Documentació que cal presentar

Per participar al concurs cal presentar, per mitjans electrònics, a través de www.seu-e.cat/ web/roses la següent documentació:
• Instància genèrica amb les dades de la persona participant i el títol de les fotografies presentades.
• Arxiu de les fotografies en format jpg. El nom de l’arxiu ha de correspondre al títol de la fotografia.

Termini

Les fotografies es podran presentar fins al dia 25 de febrer de 2018, prèvia publicació del corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS).

Destinataris

Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia. Quedaran exclosos del concurs aquells participants que tinguin consideració de professionals de la fotografia.

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

Quantia dels premis

S’estableixen tres premis:

• Primer premi: 300 euros
• Segon premi: 250 euros
• Tercer premi: 200 euros

Els imports esmentats es refereixen a quanties finals netes, que s’han obtingut una vegada aplicat el descompte relatiu a la corresponent retenció en concepte d’IRPF.

El mateix participant no podrà obtenir més d’un premi. Els premis poden quedar deserts.

Les fotografies guanyadores es publicaran a la revista de Carnaval de 2019 i totes les obres quedaran exposades a la web: rosescultura.cat.

Drets

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet,la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Roses.

El participant manifesta i garanteix que és l’únic autor de la/les fotografies i titular de tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs. Així mateix, serà responsabilitat del participant obtenir l’autorització de les persones que poguessin aparèixer en cada fotografia per a l’efectiva activitat que es convoca, a menys que dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per drets d’imatges.

Criteris de valoració

Es tindran en compte els següents aspectes:

• La qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color): màxim 6 punts
• L’originalitat: màxim 2 punts
• L’adequació a la temàtica (representativitat de la festa del Carnaval): màxim 2 punts

Pagament premis

Els premis seran abonats per transferència bancària al compte que el guanyador indiqui a la fitxa de creditor que haurà d’omplir. Per donar compliment a la normativa legal els perceptors d’aquest premis seran declarats dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El jurat

El jurat el formaran el regidor i el tècnic de l’Àrea de Cultura i Festes, un membre del departament de Comunicació i Premsa, l’assessor cultural de l’Ajuntament i un professional de la fotografia.

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació de l’Àrea de Cultura i Festes.

El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 6 de març de 2018 a través de la web www.rosescultura.cat. D’aquest acte se n’estendrà acta.

SEGUEIX-NOS! (Guia de Roses) SEGUEIX-NOS! (Carnaval de Roses)
FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

(231)

COMENTARIS

Comentaris

guiaderoses

Lloguer de places de pàrking, trasters i garatges tancats

POTSER T'INTERESSA

Empordàlia

0

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies