Home ALT EMPORDÀ HABITATGE L’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt Empordà va superar l’any passat les 20.000 consultes
L’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt Empordà va superar l’any passat les 20.000 consultes
0

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Alt Empordà va superar l’any passat les 20.000 consultes

Des de l’any 2012 l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) del Consell Comarcal, després de signar un conveni amb la Generalitat, ha ofert els seus serveis per al conjunt dels 68 municipis de l’Alt Empordà. Des d’aleshores presta atenció a tot el territori i realitza tot tipus de tramitacions i assessorament sobre temes d’habitatge, ajuts de lloguer i cèdules d’habitabilitat, entre altres.

presentacio_habitatge2Aquest any, per primera vegada, s’ha superat les 20.000 consultes, entre visites ateses i feines d’informació i assessorament. El 2012 es van atendre 3.404 casos. Els dos anys següents les xifres es van triplicar (9.708, el 2013, i 10.371, el 2014) per passar a les 15.770 atencions el 2015 i a les 20.620, el 2016.

CÈDULES D’HABITABILITAT

Es tracta d’un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent. Des de l’OLH es tramiten les cèdules d’habitabilitat de primera ocupació (29, l’any passat) i de segona ocupació (295).

GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE REHABILITACIÓ

Es tramita en funció de les convocatòries obertes des de la Generalitat. L’any passat es van oferir ajuts a la rehabilitació d’habitatges de gent gran, habitatges buits per destinar a lloguer i subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial Es van tramitar un total de cinc expedients.

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Hi ha diverses modalitats. Per una banda les prestacions permanents que són un ajut econòmic a fons perdut que té un import d’entre 20 i 240 euros per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situat en ris d’exclusió social residencial i amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.

L’any 2016 es van tramitar un total de 272 sol·licituds de les quals, actualment, 257 expedients ja es troben en resolució favorable. Majoritàriament es tracta de renovacions d’expedients que ja procedien de l’exercici anterior.

També es van tramitar un total de 924 expedients (dels quals 694 van obtenir una resolució favorable) per a la prestació d’unes altres ajudes de lloguer, a través del pla MIFO. Són ajuts a fons perdut d’entre 20 i 200 euros mensuals per fer front al pagament del lloguer.

També s’ha donat una resolució favorable a 44 expedients de prestacions per al pagament del lloguer just. En aquest cas es tracta d’ajudes a persones que van formalitzar el contracte de lloguer a través de les borses de mediació o bé mitjançant la gestió d’entitats sense ànim de lucre.

Finalment s’han tramitat 58 sol·licituds d’ajust personalitzats d’especial urgència. En aquest cas es tracta d’ajuts puntuals per garantir l’habitatge a les persones que han tingut dificultat greus per pagar el lloguer (51), per no poder pagar les quotes d’amortització hipotecàries (5) o per desnonament (2).

En el seu conjunt, al llarg de l’any 2016 es van concedir un total de 1.053 ajudes a persones o famílies amb dificultats pel pagament del lloguer de l’habitatge o de la hipoteca a la comarca de l’Alt Empordà.

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ

És una prestació del Ministeri de la Vivenda adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys, amb diversos requisits, que es tramita des de l’OLH.

PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

És un programa gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que té com a objectiu, en aquest cas amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la gestió per a l’arrendament d’habitatges a preus moderats i donar un servei de seguiment durant la durada del lloguer. Es tracta d’un servei que ofereix nombrosos avantatges per als propietaris (tramitació gratuïta, seguiment del contracte, intervenció en cas d’impagament) i per als llogaters (tramitació gratuïta, preus per sota del mercat lliure, gestió d’ajust en cas necessari).

En l’evolució de la Borsa de Mediació, des de l’OLH es constata que actualment costa trobar llogaters que reuneixin els requisits esmentats. També és complicat disposar de nous habitatges buits per les dificultats econòmiques que tenen els seus propietaris a l’hora d’executar els arranjaments per obtenir la cèdula d’habitabilitat, per desconfiança amb males experiències en el mercat lliure o perquè el llindar del preu de lloguer no els permet cobrir l’import de la hipoteca.

L’any 2016 es van signar 17 contractes nous, en aquest programa, mentre hi havia 65 habitatges més en contracte de seguiment.

OFIDEUTE

Es tracta d’un servei gratuït d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. L’any passat es van obrir un tots de 52 expedient, el doble del 2015.

REGISTRE HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Des de l’OLH de l’Alt Empordà també es gestiones les inscripcions en el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. La seva finalitat és tenir informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’aquesta demanda. L’any 2016 es van fer un total de 165 sol·licituds.

(5)

COMENTARIS

Comentaris

guiaderosesUs de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies