Home ACTIVITATS ROSES VI edició dels Jocs Florals de Roses
VI edició dels Jocs Florals de Roses
0

VI edició dels Jocs Florals de Roses

imatgeBASES DEL CONCURS

1. Objecte del concurs

L’Ajuntament de Roses i el Rotary Club de Roses-Empuriabrava col·laboren en larealització del concurs amb l’objectiu de fomentar i promoure la creació literària que tingui com a element central Roses.

2. Procediment de concessió

Concurrència competitiva.

3. Format delstreballs

– El gènere del concurs és la poesia.

-La temàtica central del concurs és el municipi de Roses i s’estableixen tres categories temàtiques específiques:

• Rosa Natural Roja, poema sobre la vila de Roses.

• Rosa Natural Groga, poema sobre la vida al mar a Roses.

• Rosa Natural Blanca, poema sobre els monuments de Roses.

-Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos.

-L’extensió ha de ser entre 14 i 40 versos i l’estructura mètrica és lliure.

– El poema ha d’estar escrit en lletra Arial decos12, en format de pàgina DIN-A4, ha de tenir títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.

– La llengua utilitzada en les categories Rosa Natural Grogai Rosa Natural Blanca ha de ser la catalana, i en la categoria Rosa Natural Roja potser la catalana o la castellana.

4. Termini de presentació

Les obres es podran presentar fins al dia 26 de maig de 2017, prèvia publicació del corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, mitjan-çant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

5. Documentació que cal presentar

Per participar al concurs cal presentar, per mitjans electrònics, a través de www.seu-e.cat/web/roses , una instància genèrica amb les dades de la persona participant, acompanyada del poema.

6. Destinataris

Aquest concurs està obert a totes les persones aficionades a la poesia. Cada participant podrà concursar a les categories que desitgi, amb un màxim d’una obra per categoria, però només podrà obtenir un premi. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

7. Quantia dels premis

• Premi Rosa Natural Blanca, al millor poema que canti “Els monuments de Roses”: placa commemorativa i 375 €.

• Premi Rosa Natural Groga, al millor poema que canti “Lavida del mar”: placa commemorativa i 375 €.

• Premi Rosa Natural Roja, al millor poema que canti “Roses”: placa commemorativa i 375 €.

L’import dels premis ja compta amb l’aplicació de la retenció de l’IRPF.

Es podran concedir mencions, sense que suposi cap premi en metàl·lic.

8. Drets

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosala difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat del’Ajuntament de Roses.

Els participants autoritzen i cedeixen els seus drets d’imatge per a l’emissió en els diferents mitjans de comunicació. No tindran mai un ús comercial.

Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

9. Criteris de valoració

A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes:

• Adequació a la temàtica: 10 punts

• Qualitat literària: 20 punts

• Correcció estilística i ortogràfica: 10punts

10. Entrega de premis

El nom dels guanyadors es farà públic el dia 24 dejuny,ales19 h,a Cal’Anita.

Per donar compliment a la normativa legal, els perceptors dels premis seran declarats dins del model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

11. Jurat

El jurat estarà format per l’assessor cultural de l’Ajuntament, un representant del Rotary Club, la directora de la Biblioteca, dos professors de literatura i una poetessa. Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació del’Àrea de Cultura i Festes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i se n’estendrà acta. El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.

(20)

COMENTARIS

Comentaris

guiaderosesPOTSER T'INTERESSA

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies. Si continúa navegant esta donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies